Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wśród współcześnie stosowanych materiałów metalicznych bardzo dużą rolę odgrywają materiały wykonane z metali nieżelaznych. Materiały te, począwszy od stopów miedzi po coraz powszechniej stosowane stopy oparte na aluminium, pracują w różnych, nieraz silnie agresywnych środowiskach. I w tym przypadku również ważne znaczenie ma zabezpieczanie tych materiałów przed korozją. Z uwagi na dużą różnorodność stopów tego rodzaju i powstawanie ciągle nowych, badania korozji elektrochemicznej metali pojedynczych i będących w kontakcie (np. w przypadku kompozytów) stanowią podstawę poznania mechanizmu korodowania znanych i tworzonych dopiero materiałów metalicznych. Stanowi to podstawę opracowania odpowiedniej dla poszczególnych materiałów metody ochrony przed korozją poprzez modyfikację składu lub zastosowanie właściwych powłok ochronnych.