Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W ostatnim czasie w Katedrze rozpoczęte zostały badania elektrod modyfikowanych warstwami polimerów nieorganicznych zawierających centra redoks o zmiennym stopniu utleniania. W szczególności prace te dotyczą przygotowania i badania warstw heksacyjanożelazianów metali przejściowych (np. niklu, kobaltu, miedzi) w formach czystych oraz domieszkowanych srebrem. Z punktu widzenia własności podstawowych istotne są zmiany strukturalne zachodzące pod wpływem transportu kationów litowców w warstwach tych związków. Układy tego typu mogą znaleść zastosowanie jako sensory w pomiarach analitycznych a także elektrofotografii, do konstrukcji wyświetlaczy elektrochromicznych i jako układy prostujące lub bramkujące w elektronice molekularnej.