Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Stopy na bazie metali ziem rzadkich zdolne do wiązania w sposób odwracalny dużych ilości wodoru mogą znaleźć zastosowanie jako akumulatory wodoru lub elektrody ogniw niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Materiałom tym stawiane są wysokie wymagania dotyczące np. ciśnienia równowagowego absorpcji/desorpcji wodoru, zdolności magazynowania wodoru czy kinetyki ładowania/rozładowania. Prowadzone w Katedrze Chemii prace mają na celu poszukiwanie nowych materiałów dla ogniw typu Ni-MH charakteryzujących się znaczną pojemnością absorpcyjną stosunku do wodoru w połączeniu z szybką elektrochemiczną aktywacją, długą żywotnością oraz dużą szybkością ładowania/rozładowania.