Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Materiały tego typu charakteryzują się cennymi właściwościami użytkowymi (np. magnetycznymi). Z drugiej strony, obecność pierwiastków ziem rzadkich w stopach powoduje ich znaczną podatność na korozje. Wobec tego podstawowe znaczenie ma ochrona tych materiałów przed korozją. Dotychczas prowadzone badania pozwoliły na poznanie mechanizmu korozji tego typu materiałów oraz doprowadziły do opracowania metody częściowej ochrony przed korozja poprzez modyfikowanie składu materiału przy pomocy odpowiednich dodatków stopowych. Dodatki te zmniejszają podatność korozyjną, ale w wielu przypadkach ich wpływ jest zbyt mały. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad ochroną przed korozją poprzez nanoszenie różnorodnych powłok ochronnych, zarówno metalicznych, jak i organicznych.