Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium wykonywane są analizy składu roztworów oraz materiałów stałych (po przeprowadzeniu do roztworu poprzez roztwarzanie lub mineralizację) z wykorzystaniem metod chemicznych oraz:

  • spektroskopii UV-VIS
  • atomowej spektroskopii absorpcyjnej
  • atomowej spektroskopii emisyjnej