Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań szybkości i mechanizmów korozji zaawansowanych technologicznie materiałów polimerowych, a także wybranych metod ochrony tego rodzaju materiałów przed korozją. Wśród współcześnie stosowanych materiałów metalicznych bardzo dużą rolę odgrywają materiały wykonane z metali nieżelaznych. Materiały te, począwszy od stopów miedzi po coraz powszechniej stosowane stopy oparte na aluminium, czy też zawierające metale ziem rzadkich, pracują w różnych, nieraz silnie agresywnych środowiskach. I w tym przypadku również ważne znaczenie ma zabezpieczenie tych materiałów przed korozją. Z uwagi na dużą różnorodność stopów tego rodzaju i powstawanie ciągle nowych, badania korozji elektrochemicznej metali pojedynczych i będących w kontakcie (np. w przypadku kompozytów) stanowią podstawę poznania mechanizmu korodowania znanych i tworzonych dopiero materiałów metalicznych. Stanowi to podstawę opracowania odpowiedniej dla poszczególnych materiałów ochrony przed korozją poprzez modyfikację składu lub zastosowania właściwych powłok ochronnych.