Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium prowadzone są badania podstaw procesów elektrochemicznych, zachodzących w obecności różnorodnych materiałów, w szczególności:

  • w zakresie modyfikowania właściwości elektrochemicznych cienkich warstw przewodzących polimerów organicznych i nieorganicznych na podłożach inertnych i na stopach metali
  • badania właściwości nowoczesnych materiałów bazujących na międzymetalicznych związkach typu ZrNi5 i LaNi5, zdolnych do pochłaniania wodoru
  • zastosowań skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM) w połączeniu ze spektroskopią Ramana do obrazowania i monitorowania zmian lokalnych właściwości elektrochemicznych na powierzchni wielofazowych materiałów korozyjnych