Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 1. K.Giza, H.Bala, Pitting corrosion of ZrNi5-xCox alloys in alkaline solution, Materials Chem. Physics, 83 (No 1), 120-123 (2004)
 2. K.Miecznikowski, M.Chojak, W.Steplowska, O.Makowski, P.J.Kulesza, L.Adamczyk, M.A.Malik, M.Galkowski, H.Bala,  Two layer structures of ultra thin metal hexacyanoferrate films: charge trapping and possibility of application to corrosion protection, Polish J. Chem., 78, 1183-1193 (2004)
 3. M.A.Malik, P.J.Kulesza, R.Marassi, F.Nobili, K.Miecznikowski, S.Zamponi, Countercation intercalation and kinetics of charge transport during redox reactions of nickel hexacyanoferrate, Electrochimica Acta, 49 4253 (2004)
 4. K.Miecznikowski, M.Chojak, W.Steplowska, M.A.Malik, P.J.Kulesza, Microelectrochemical electronic effects in two-layer structures of distinct Prussian blue type metal hexacyanoferrates, Journal of Solid State Electrochemistry, 8 868 (2004)
 5. S.Szymura, A.A.Lukin, H.Bala, A.Żurawska, Structural and magnetic properties of sintered (Nd,Tb)-(Fe,Ti)-(B,C) permanent magnets, Kovove Materialy (Metallic Materials), 42 (No 6), 375-383 (2004)
 6. D.Hreniak, W.Stręk, P.Mazur, R.Pazik, M.Ząbkowska-Wacławek, Luminescence properties of Tb3+:Y3Al5O12 nanocrystallites prepared by the sol-gel method, Optical Materials, 26, 117-121 (2004)
 7. M.Ulewicz, J.Gęga, W.Walkowiak, Selektywne wydzielanie jonów Zn(II) w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające Cyanex 272, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 22, 305-312 (2004)
 8. C.Kozłowski, W.Pellowski, B.Gajda, J.Kozłowska, Transport jonów metali przez ciekłe membrany zawierające kwasy fosforoorganiczne jako specyficzne jonofory, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 22, 449-454 (2004)
 9. M.Ulewicz, C.Kozłowski, W.Walkowiak, Removal of Zn(II), Cd(II) and Cu(II) ions by polymer inclusion membranes with side-armed diphosphaza-16-crown-6 ethers, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 131-138 (2004)
 10. B.Pośpiech, W.Walkowiak, M.Ulewicz, Application of D2EHPA for manganese(II) and nickel(II) separation by solvent extraction and polymer inclusion membranes, Ars Separatoria Acta, 3, (2004)
 11. G.Pawłowska, Corrosion characteristics of nanocrystalline RE-M type  permanent magnets consolidated with epoxy resin, Physicochemical Mechanics of Materials, Special Issue Special Issue: “Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials”, No4, vol.2, 598-603 (2004)
 12. B.Kucharska, H.Bala, S.Stachura, Corrosion stimulation of brasses by sulphide inclusions, Physicochem. Mechanics of Materials, Special Issue: “Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials”, No4, vol.1, 158-161, (2004)
 13. G.Pawłowska, S.Szymura, W.Kaszuwara, D.Klimecka-Tatar Wpływ chemicznej obróbki powierzchni materiału Nd‑Fe­‑B na jego odporność korozyjną, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 68-71 (2004)
 14. D.Klimecka-Tatar, G.Pawłowska, I.Wnuk, W.Kaszuwara, Charakterystyki korozyjne magnetycznie twardego materiału Nd10Fe84B6Ochrona przed Korozją, 11s/A, 64-67 (2004)
 15. B.Rożdżyńska-Kiełbik, H.Bala, V.V.Pavlyuk, Ocena zdolności stopów La(Ni,Zn)5 do pochłaniania wodoru wydzielanego katodowo, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 167-173  (2004)
 16. K.Jagielska, H.Bala, J.Jasiński, Rola obróbki cieplnej stali 4H13 w rozwoju korozji wżerowej, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 34-38 (2004)
 17. A.Banaszkiewicz, J.Iwaszko: Odporność korozyjna stali pokrytych natryskiwanymi plazmowo powłokami tlenkowymi, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 133-137 (2004)
 18. E.Szałkowska, J.Głuszek, Ochrona stali 1H13 za pomocą powłok SiO2 otrzymywanych metodą zol-żel wygrzewanych w różnych temperaturach, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 138-142 (2004)
 19. E.Szałkowska, B.Kucharska, J.Głuszek, Polepszanie odporności korozyjnej stali 304 za pomocą powłoki TiO2 otrzymanej metodą zol-żel, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 142-145 (2004)
 20. Owczarek E. T. Zakroczymski, Wpływ orientacji ziaren austenitu w stali ferrytyczno-austenitycznej na przenikanie wodoru, Ochrona przed Korozją, 11s/A, 174-178 (2004)

H.Bala, K.Giza, K.Jagielska, Evaluation of pitting corrosion development using bi-directional polarisation technique, IX International Corrosion Symposium, ICCP 2004, Proceedings, vol. 1, pp.: 123-128, Ankara, Turkey, 22-25.IX.2004