Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 1. M.A.Malik, P.J.Kulesza, R.Wlodarczyk, G.Wittstock, R.Szargan, H.Bala, Z.Galus – “Formation of ultra-thin Prussian blue layer on carbon steel that promotes adherence of hybrid polypyrrole based protective coating”; Journal of Solid State Electrochemistry, 9, 403-411 (2005)
 2. M. A. Malik, R. Włodarczyk, P. J. Kulesza, H. Bala, K. Miecznikowski – „Protective properties of hexacyanoferrate containing polypyrrole films on stainless steel”; Corrosion Science, 47, 771-783 (2005)
 3. K.Karnicka, M.Chojak, K.Miecznikowski, M.Skurnik, B.Baranowska, A.Kolary, A.Piranska, B.Palys, L.Adamczyk, P.J.Kulesza – “Polyoxometallates as inorganic templates for electrocatalytic network films of ultra-thin conducting polymers and platinum nanoparticles”; Bioelectrochemistry, 66, 79 – 87 (2005)
 4. L.Adamczyk, P.J.Kulesza, K.Miecznikowski, B.Palys,  M.Chojak, D.Krawczyk – „Effective Charge Transport in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene Based Hybrid Films Containing Polyoxometallate Redox Centers”; Journal of The Electrochemical Society, 152 E98 – E103 (2005)
 5. B.Pośpiech, W.Walkowiak, M.J.Woźniak – „Application of TBP in selective removal of iron(III) in solvent extraction and transport through polymer inclusion membranes processes”; Physicochemical Problems of Mineral Processing, 39, 89-98 (2005)
 6. G.Pawłowska – „Kwasowe wytrawianie nanokrystalicznych proszków na bazie Nd2(Fe,Co)14B jako sposób poprawy odporności korozyjnej magnesów”; Inżynieria Materiałowa, 24, 558-560 (2005)
 7. G.Pawłowska, H.Bala, W.Kaszuwara, B.Kucharska – „Korozja atmosferyczna magnesów typu NdFeB wytwarzanych różnymi metodami”; Inżynieria Materiałowa, 24, 27-30 (2005)
 8. K.Jagielska, H.Bala, J.Jasiński, R.Torbus – „Elektrochemiczna ocena wpływu nawęglania powierzchni stali 4H13 na jej korozję lokalną”; Inżynieria Materiałowa, 24, 582-584 (2005)
 9. P.Wach, K.Jagielska, J.Michalski, E.Łunarska, H.Bala, J.Tacikowski – „Corrosion resistance of monophase nitrided layers on high strength low alloy (HSLA) steels”; Inżynieria Powierzchni, 2A, 53-56 (2005)
 10. K.Jagielska, H.Bala, J.Jasiński – „Effect of surface carburization on corrosion characteristics of martensitic stainless steel”; Inżynieria Powierzchni, 2A, 57-61 (2005)
 11. K.Giza, H.Bala, V.V.Pavlyuk – “Electrochemical corrosion behaviour of ZrNi4.5M0.5(M = Ni, Al, or Sn) type alloys”; Inżynieria Powierzchni, 2A, 199-203 (2005)
 12. L.Adamczyk, P.J.Kulesza, K.Miecznikowski – „Possibility of application of composite films of poly(3,4-etylenodioxytio-phene) and dodecamolybdophosphate to the general corrosion protection corrosion protection”; Inżynieria Powierzchni,  2A, 205-209 (2005)
 13. K.Giza, H.Bala, L.Adamczyk, K.Gęsiarz, I.Przerada, E.Owczarek, B.Rożdżyńska-Kiełbik – “Ocena odporności korozyjnej proszków żelaza spajanych żywicą epoksydową”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 39-44 (2005)
 14. P. Kozerski, A.V. Gaudyn, H. Bala – „Pętla katodowa na polaryzacyjnych charakterystykach chromu w zakwaszonych roztworach siarczanowych”; Ochrona przed Korozją,  11s/A, 31-34 (2005)
 15. B.Rożdżyńska-Kiełbik, H.Bala, V.V. Pavlyuk – „Zachowanie korozyjne stopów La(Ni,Zn)5 w roztworach silnie alkalicznych”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 35-38 (2005)
 16. K.Jagielska, H.Bala, J.Jasiński – „Korozja węgloazotowanej stali 4H13 w zakwaszonych środowiskach chlorkowych”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 57-61 (2005)
 17. G.Pawłowska, W.Kaszuwara, S.Szymura – „Wpływ dodatków Co, Cr, Zr i Pb na kinetykę korozji atmosferycznej nanokrystalicznych materiałów magnetycznych typu Nd10Fe84‑xB6”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 83-87  (2005)
 18. G.Pawłowska, H.Bala, P.Pawlik – „Elektrochemiczna czarakterystyka materiału Pr3,5Dy1Fe61Co13,5Zr1B20 wykonanego metodą odlewania przez zasysanie”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 88-92 (2005)
 19. B.Ślusarek, D.Klimecka-Tatar, H.Bala,  K.Gęsiarz – „Wpływ konsolidacji proszków na własności magnetyczne, mechaniczne i korozyjne nanokrystalicznego materiału typu Nd-Fe-B”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 93-97 (2005)
 20. G.Pawłowska – „Wpływ stopnia podstawienia żelaza wolframem na odporność korozyjną nanokrystalicznego materiału magnetycznego typu Nd-(Fe,W)-B”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 98-102 (2005)

R.Włodarczyk – „Wpływ składu roztworu modyfikującego na własności ochronne powłok polipirolowych na stali średniowęglowe”; Ochrona przed Korozją, 11s/A, 158-162 (2005)