Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Publikacje w czasopismach naukowych

 

 1. Włodarczyk, M.Chojak, K.Miecznikowski, A.Kolary, P.J.Kulesza, R.Marassi, Electroreduction of oxygen at polyoxometallate-modified glassy carbon-supported Pt nanoparticles, Journal of Power Sources, 159, 802-809 (2006)
 2. Giza, H.Bala, E.Owczarek, V.Pavlyuk, Hydrogen absorption and corrosion resistance of ZrNi4,5Al0,5and ZrNi4,5Sn0,5 alloys in strong alkaline solution, Physicochem. Mech. Materials - Special Issue, Nr 5, Vol.1, 236-239 (2006)
 3. Jagielska, H.Bala, J.Jasiński, Wpływ węgloazotowania stali nierdzewnej na charakterystyki korozyjne w zakwaszonych środowiskach siarczanowych, Inżynieria Materiałowa, 27, Nr 3 (151), 403-406 (2006)
 4. Wendler, B.Jachowicz, M.Karolus, L.Adamczyk, A.Rylski, Powłoki ochronne SiC, SiCN i SiN na stopach metali osadzane reakcyjną metodą magnetronową przy niskich temperaturach, Inżynieria Materiałowa, 27, Nr 3 (151), 551-553 (2006)
 5. Kozerski, A.V. Gaudyn, H. Bala, K. Giza, Charakterystyki polaryzacyjne kompozytu proszkowego chromu spajanego żywicą epoksydową, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 251-254 (2006)
 6. Klimecka-Tatar, B. Ślusarek, H. Bala, K. Jagielska, Chemiczna obróbka powierzchni nanokrystalicznych proszków na bazie Nd2(Fe,Co)14B jako sposób poprawy odporności korozyjnej magnesów, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 215-218 (2006)
 7. Jagielska, H. Bala, Przydatność metody postępującego ścieniania dla oceny zmian odporności korozyjnej na przekroju poprzecznym cienkich warstw wierzchnich, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A , 219-223 (2006)
 8. A. Malik, H. Bala, P. J. Kulesza, K. Gęsiarz, Własności ochronne powłok z polipirolu domieszko­wanych jonami heksacyjanożelazianowymi (II, III) osadzanych na podłożu żelaza, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 83-89 (2006)
 9. Gajek, E.Owczarek, K.Giza, T.Zakroczymski, Elektrochemiczna metoda badania absorpcji i dyfuzji wodoru w stopie LaNi5, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 167-170 (2006)
 10. Adamczyk, M.Jachowicz, B.Wendler, M.T.Gałkowski, Właściwości ochronne powłoki SiC osadzonej na stali typu 2 H13, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 255-258 (2006)
 11. Dyja, K. Jagielska, Z. Stradomski, D. Klimecka-Tatar, Wpływ podwyższonej zawartości węgla na właściwości mechaniczne i odporność korozyjną staliwa typu GX2CrNiMoCuN25-6-3-3, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 282-287 (2006)
 12. Pawłowska, P.Pawlik, S.Szymura, Korozyjne badania magnetycznego materiału Pr4,5Fe61Co13,5Zr1B20, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 37-42 (2006)
 13. Adamczyk, P.J.Kulesza, K.Giza, Ochrona stali 2H13 za pomocą powłoki z polimeru przewodzącego, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 90-93 (2006)
 14. Rożdżyńska-Kiełbik, K.Giza, V.V.Pavlyuk, Elektrochemiczne charakterystyki korozyjne stopów typu LaNi4,8M0,2(M=Sb, Al, Mg) w roztworach alkalicznych, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, 232-237 (2006)
 15. Kosarga, W.Walkowiak, J.Gęga, Hydrometalurgiczne metody wydzielania metali ze zużytych baterii i akumulatorów, Przemysł Chemiczny, 85 (3), 2-6 (2006)

 

J.Gęga, Hydrometalurgiczna przeróbka pyłów z elektrostalowni, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, LXXIII (6), 289-294 (2006)