Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Publikacje w czasopismach naukowych

 

 1. Wlodarczyk, A.Kolary-Zurowska, R.Marassi, M.Chojak, P.J.Kulesza, Enhancement of oxygen reduction by incorporation of heteropolytungstate into the electrocatalytic ink of carbon supported platinum nanoparticles, Electrochimica Acta, 52, 3958-3964 (2007)
 2. Chojak, A.Kolary-Zurowska, R.Wlodarczyk, K.Miecznikowski, K.Karnicka, B.Palys, R.Marassi, P.J.Kulesza, Modification of Pt nanoparticles with polyoxometallate monolayers: Competition between activation and blocking of reactive sites for the electrocatalytic oxygen reduction, Electrochimica Acta, 52, 5574-5581 (2007)
 3. Pospiech, W.Walkowiak, Separation of copper(II), cobalt(II) and nickel(II) from chloride solutions by polymer inclusion membranes, Separation and Purification Technology, 57, 461-465 (2007)
 4. A.Malik, P.J.Kulesza, Monitoring of Conductivity Changes in Passive Layers by Scanning Electrochemical Microscopy in Feedback Mode: Localization of Pitting Precursor Sites on Surfaces of Multimetallic Phase Materials, Analytical Chemistry, 79, 3996-4005 (2007)
 5. Makowski, B.Kowalewska, D.Szymanska, J.Stroka, K.Miecznikowski, B. Palys, M. A.Malik, P. J.Kulesza, Controlled fabrication of multilayered 4-(pyrrole-1-yl) benzoate supported poly(3,4-ethylenedioxythiophene) linked hybrid films of Prussian blue type nickel hexacyanoferrate, Electrochimica Acta, 53, 1235-1243 (2007)
 1. KGiza, W.Iwasieczko, V.V.Pavlyuk, H.Bala, H.Drulis, L.Adamczyk, Hydrogen absorption and corrosion resistance of LaNi8Al0.2 and LaNi4.8Al0.1Li0.1 alloys, Journal of Alloys and Compounds, 429, 352-356 (2007)
 2. Kowalewska, K.Miecznikowski, O.Makowski, B.Palys, L.Adamczyk, P.J.Kulesza, Preparation and spectroelectrochemical characterization of composite films of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid, J. Solid State Electrochem., 11, 1023–1030 (2007)
 3. Zhou, D.Liu, J.Gega, K.Surowiec, D.W.Purkiss and R.A.Bartsch, Effect of para-substituents on alkaline earth metal ion extraction by proton di-ionizable calix[4]arene-crown-6 ligands in cone, partial-cone and 1,3-alternate conformations, Org. Biomol. Chem., 5, 324 – 332 (2007)
 4. Gwoździk, L. Adamczyk, Z. Nitkiewicz, Corrosion Resistance of Martensitic Steel After Plasma Nitriding., Visnik Chmiel'nic'kogo Nacional'nogo Universitetu, Nr 4 T.1. Technicni nauki, s.76-79 (2007)
 5. Gęga, Zastosowanie ciekłych membran immobilizowanych i emulsyjnych w procesie separacji jonów Zn(II), Cu(II), Co(II) i Ni(II), Hutnik – Wiadomości Hutnicze, LXIV (6), 333-337 (2007)
 6. Adamczyk, P.Kulesza, Zastosowanie warstwy poly(3,4-etylenodioksytiofen) / jon azotanowy (V) w ochronie przed korozją wżerową, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 47-50 (2007)
 7. Gajek, K.Giza, E.Owczarek, T.Zakroczymski; Hydrogen absorption by LaNi5 and Zr0.8La0.2 alloys, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 149-153 (2007)
 8. Giza, H. Bala, E. Owczarek, B. Rożdżyńska –Kiełbik, V. V. Pavlyuk, Elektrochemiczne wodorowanie stopów typu MnNi4,8M0,2 (M=Sb, Bi lub Mg) w roztworze silnie alkalicznym, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 162-166 (2007)
 9. Rożdżyńska - Kiełbik, H. Bala,  K. Giza;     Katodowe   wodorowanie    stopów    typu MmNi5-xMx (M = Sb, Al lub Al + Li) w roztworach siarczanowych, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 175-178 (2007)
 10. Adamczyk, M. Gwoździk, Odporność korozyjna stali X39Cr13 azotowanej jarzeniowo Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 215-218 (2007)
 11. Gwoździk, L. Adamczyk, Z. Nitkiewicz, T. Frączek, Charakterystyki korozyjne i odporność na ścieranie po azotowaniu stali martenzytycznej przeznaczonej na instrumentarium medyczne, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A)230-233 (2007)
 12. Jagielska-Wiaderek, M. Tatar, H. Bala, J. Jasiński, Wpływ parametrów utleniania tytanu w mieszaninie pary wodnej i powietrza na jego odporność korozyjną, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 234-238 (2007)
 13. Jagielska-Wiaderek, H.Bala, P.Wieczorek, T.Wierzchoń, J.Rudnicki, Korozja atmosferyczna stali stopowej azotowanej jarzeniowo, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 239-242 (2007)
 14. Klimecka-Tatar, H. Bala, Charakterystyki korozyjne dielektromagnesów Nd‑(Fe,Co)‑B na bazie proszku nanokrystalicznego po chemicznej modyfikacji jego powierzchni, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 248-251 (2007)
 15. Kukuła. D.Klimecka-Tatar, G.Pawłowska, Charakterystyki korozyjne magnetycznie twardego materiału Nd10Fe84B6 w roztworach siarczanowych, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 261-264 (2007)
 16. Pawłowska, P.Pawlik, S.Szymura, Korozyjne badania magnetycznie twardych materiałów nanokrystalicznych typu RE-(Fe,Co)-B zawierających  tytanowiec, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 283-287 (2007)

 

G.Pawłowska,  Korozja lokalna materiału Pr3,5Dy1Fe61Co13,5Zr1B20 wykonanego metodą odlewania przez zasysanie, Ochrona przed Korozją, 50 (11s/A) 391-395 (2007)