Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 1. K.Giza, W.Iwasieczko, V.V.Pavlyuk, H.Bala, H.Drulis - Thermodynamical properties of La-Ni-T (T = Mg, Bi and Sb) hydrogen storage systems, Journal of Power Sources, 2008, 181, 38-40
 2. C.Tu,K, Surowiec, J.Gega, D.W.Purkiss, R.A.Bartsch - Di-ionizable calix[4]arene-1,2-crown-5 and -crown-6 ethers in cone conformations: synthesis and divalent metal ion extraction, Tetrahedron, 2008, 64, 1187-1196
 3. G.Pawłowska, P.Pawlik, H.Bala, J.J.Wysłocki - Microstructure and corrosion behaviour of the bulk glassy Fe68-xCoZr10Mo5W2B15 alloys, Reviews on Advanced Materials Science 2008, 18, 41-45
 4. K.Giza, H.Bala, V.Pavlyuk, W.Iwasieczko, H.Drulis - Hydrogen absorption and polarization characteristics of LaNi4.8M0.2 (M = Mg, Sb or Bi) type alloys, Physicochemical Mechanics of Materials 2008, 7, Special Issue, 139-142
 5. D.Klimecka-Tatar, E.Owczarek, B.Slusarek - The effect of consolidation method on atmospheric corrosion of polymer bonded Nd-Fe-B type magnetic material, Physicochemical Mechanics of Materials 2008, 7, Special Issue, 190-194
 6. K.Jagielska-Wiaderek, P.Wieczorek, T.Wierzchon, J.Rudnicki - Atmospheric corrosion of glow-discharge nitrided austenitic steel, Physicochemical Mechanics of Materials 2008, 7, Special Issue, 286-289
 7. L.Adamczyk, P.J.Kulesza, H.Bala - Electropolymerization of 3,4-ethylene-dioxythiophene (EDOT) with 4-(Pyrrole-1-yl) Benzoic Acid (PyBA) at Stainless Steel Electrode: Corrosion Protection Properties, Physicochemical Mechanics of Materials 2008, 7, Special Issue, 368-373
 8. K.N.Braszczyńska-Malik, A.Żydek, A.Polis - Analyses of impurities in cast magnesium-rare earth elements alloys, Archives of Foundry Engineering 2008, 8, 19-22
 9. L. Adamczyk, P. J. Kulesza - Preparation and protective properties of composite films of poly(3,4-etylene-dioxythiophene) with heteropoly-anions on stainless steel, ECS Transactions 2008, 13 (27), 85-93
 10. G.Pawłowska - Odporność na korozję lokalną magnetycznych materiałów nanokrystalicznych typu RE-M-B w środowisku fosforanowym, Inżynieria Materiałowa 2008, 29, Nr 6, 956-959
 11. D.Klimecka-Tatar, H.Bala, B.Ślusarek, K.Jagielska-Wiaderek - Wstępne trawienie powierzchni proszku na bazie Nd2(Fe,Co)14B, a własności wytrzymałościowe i odporność korozyjna dielektromagnesów, Inżynieria Materiałowa 2008, 29, Nr 6, 1013-1016
 12. K.Jagielska-Wiaderek, H.Bala, J.Rudnicki, D.Klimecka-Tatar - Korozja lokalna azotowanej jarzeniowo austenitycznej stali X6CrNiTi18-10 w zakwaszonych środowiskach chlorkowych, Inżynieria Materiałowa 2008, 29, Nr 6, 1017-1020
 13. K.Giza, H.Bala, B.Rożdżyńska-Kiełbik - Absorpcja wodoru i charakterystyki polaryzacyjne kompozytów proszkowych LaNi5 spajanych żywicą epoksydową, Inżynieria Materiałowa 2008, 29, Nr 6, 1025-1027
 14. G.Pawłowska - Korozja naokrystalicznych materiałów magnetycznych typu RE-M-B, Ochrona przed Korozją 2008, 51 (4-5), 144-148
 15. D.Klimecka-Tatar, H.Bala - Charakterystyki korozyjne dielektromagnesów Nd-(Fe,Co)-B na bazie nanokrystalicznego proszku Nd2(Fe,Co)14B w agresywnych środowiskach fizjologicznych, Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały 2008, 5 (1), 25-28

 

 

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

 

Lp. mon.

Wydawca

Tytuł monografii

Lp. rozdz

Autorzy

Tytuł rozdziału, rok, tom, str.

Afiliacja autora podana w publikacji

Liczba

p-któw

1

Wyd. Politechniki Częstochowskiej

„Nowe Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”

1.1

L. Adamczyk,

P.J. Kulesza

Ochrona stali stopowej przed korozją za pomocą powłoki kompozytowej poli(3,4-etylenodioksytiofen)/kwas krzemomolib­denowy, 2008, 11-14

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

3

 

 

1.2

K.Jagielska-Wiaderek,

P.Wieczorek,

J.Rudnicki

Własności mechaniczne I odporność na korozję elektrochemiczną austenitycznej stali 1H18N9T azotowanej jarzeniowo, 2008, 131-135

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

IIM, Wydz. IPMiFS PCz

Politechnika Warszawska, Warszawa

 

3

 

 

1.3

E.Owczarek

D.Klimecka-Tatar

Wpływ orientacji ziaren austenitu w stali ferrytyczno-austenitycznej na absorpcję wodoru, 2008, 304-308

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

3

 

 

1.4

G.Pawłowska

Fosforanowanie magnetycznie twardych materiałów (Pr,Dy)-M-B otrzymywanych metodą odlewania przez zasysanie, 2008, 328-334

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

3

 

 

1.5

A.Pierzgalska,

A.Samuel

Kierunki zastosowań polimerów biodegradowalnych, 2008, 344-347

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

Akad. J.Długosza, Częstochowa

3

 

 

1.6

B.Rożdżyńska-Kiełbik,

V.V.Pavlyuk

K.Giza

Pochłanianie wodoru katodowego przez stopy LaNi4,8Al0,2 i LaNi4,8Al0,1Li0,1, 2008, 387-390

Akad. J.Długosza, Częstochowa

Uniw. im. I.Franko, Lwów, Ukraina

KCh, Wydz. IPMiFS PCz

3

 

Publikacje w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych

 1. Jagielska-Wiaderek, H. Bala, P. Wieczorek, J. Rudnicki, D. Klimecka-Tatar, Profile głębokościowe odporności korozyjnej azotowanej w podwyższonej temperaturze nierdzewnej stali austenitycznej, Prace XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica  23-26.IX.2008, s. 230-234
 2. Kukuła, K.Giza, H.Bala, V.V.Pavlyuk, Elektrochemiczne wodorowanie oraz charakterystyki korozyjne stopów TbNi4,8M0,2 (M=Al.,Sb,Bi), Prace XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica  23-26.IX.2008, s. 252-255
 3. Klimecka-Tatar, H.Bala, B.Slusarek, K.Jagielska-Wiaderek, Wpływ metody i parametrów konsolidacji na korozję elektrochemiczną dielektromagnesów na bazie Nd-(Fe,Co)-B, Prace XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Krynica  23-26.IX.2008, s. 303-308
 4. Adamczyk, P.J. Kulesza, Corrosion protection with composite films of conducting polymers with polyoxometallates, Mater. Konferencji „Corrosion Today”, Gdańsk-Sobieszewo 23-26 kwietnia 2008
 5. Gajek, K.Giza, E.Owczarek, T.Zakroczymski, Hydrogen absorption in intermetallic alloys type LaNi5 and ZrNi5, Mater. Konferencji „Corrosion Today”, Gdańsk-Sobieszewo 23-26 kwietnia 2008
 6. Owczarek, K.Giza, A.Gajek, Evaluation of hydrogen entry and diffusivity in metals and alloys, Mater. Konferencji „Corrosion Today”, Gdańsk-Sobieszewo 23-26 kwietnia 2008
 7. Giza, H.Bala, Hydrogen absorption and corrosion characteristics of ZrNi4.8M0.2 alloys, Mater. Konferencji „Corrosion Today”, Gdańsk-Sobieszewo 23-26 kwietnia 2008
 8. Adamczyk, P. J. Kulesza - Preparation and protective properties of composite films of poly(3,4-etylenedioxythiophene) with heteropolyanions on stainless steel - Abs. 0600.pdf, 213th Meeting, The Electrochemical Society, Phoenix, May 18-22, 2008
 9. Pośpiech, W. Walkowiak, Recovery of Cu(II) and Co(II) from chloride solutions by polymer inclusion membranes with Aliquat 336, Proceedings of the XXIII International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation. "ARS SEPARATORIA 2008", Toruń (2008) 262-265.