Copyright 2020 - Zakład Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej

 

 1. Giza, H.Bala, V.V.Pavlyuk, Electrochemical Characteristics of ZrNi4.8M0.2 Alloys in Strong Alkaline Solution, Mater.Chem.Phys. 2009, 114 (2-3), 742-745 
 2. Giza, H.Bala, V.V.Pavlyuk, Electrochemical Hydrogenation and Corrosion Behaviour of LaCo4.8M0.2 Alloys, Materials and Corrosion, 2009, 60 (1), 29-33
 3. Giza, W.Iwasieczko, H.Bala, V.V.Pavlyuk, H.Drulis, Hydrogenation Behaviour of La0.5R0.5Ni4.8Al0.1Li0.1 (R=La, Ce, Pr or Nd) Alloys, Int.J.Hydrogen Energy, 2009, 34, 913-915
 4. A.Malik, P.Kulesza, G.Pawłowska, Surface analysis with scanning electrochemical microscopy in the feedback mode: Monitoring of reactivity and pitting precursor sites on the Nd–Fe–B-type magnet, Electrochim. Acta, 2009, 54 (23), 5537-5543
 5. Pawłowska, W.Kaszuwara, H.Bala, The effect of Cr, Co, W, Zr and Pb (M) substitution on the structure and corrosion resistance of nanocrystalline Nd10Fe84–xMxB6 magnets, Materials Science-Poland, 2009, 27 (1), 51-59
 6. Pośpiech, W.Walkowiak, Zastosowanie tlenku trioktylofosfiny do separacji jonów metali z roztworów wodnych, Przemysł Chemiczny, 2009, 88 (2 ), 168-171

 

Patenty

 

 1. J.Kulesza, H.Bala, M.A.Malik, R.Włodarczyk, K.Miecznikowski, Kąpiel galwaniczna i sposób wytwarzania powłok antykorozyjnych na powierzchni stopów żelaza, Patent RP nr PL 203803 B1, 30.11.2009

 

Rozdziały w monografiach

 

 1. Jagielska-Wiaderek, H.Bala, J.Rudnicki, Głębokościowa charakterystyka warstwy wierzchniej azotowanej stali 42CrMo4, [W:] J.Pacyna (red.) Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, 229-233 
 2. Kukuła, H.Bala, K.Giza, V.V.Pavlyuk, B.Marciniak, Ocena zdolności stopów Sm(Ni,M)5 (M = Al, Bi, Sn) do pochłaniania wodoru wydzielanego katodowo, [W:] J.Pacyna (red.) Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, 446-449 
 3. Polis-Olejniczak, K.Majchrzak, M.Malik, Pasywacja stopu AZ91 w środowiskach buforów fosforanowych, [W:] J.Pacyna (red.) Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, 329-335 
 4. Giza, Hydrogen Absorption and Corrosion Resistance of Chemically Modified AB5 Type Intermetallic Compounds, [In:] Z.Stradomski (ed.) Materials Engineering 2009. Material and Exploitation Problems in Modern Materials Engineering, Wydawnictwo WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 136-156 
 5. Pawłowska, Corrosion Behaviour of Nanocrystalline Nd-(Fe,M)-B Type Magnetic Materials. [In:] Z.Stradomski (ed.) Materials Engineering 2009. Material and Exploitation Problems in Modern Materials Engineering, Wydawnictwo WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 157-172
 6. Gęga, Separacja jonów Cu2+ i Zn2+ w procesach hydrometalurgicznych , [W:] H.Dyja (red.) Metalurgia 2009. Nowe technologie i osiągnięcia. Wydawnictwo WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 385-402

 

Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym

 

 1. Jagielska-Wiaderek, H.Bala, P.Wieczorek, J.Rudnicki, D.Klimecka-Tatar, Corrosion Resistance Depth Profiles of Nitrided Layers on Austenitic Stainless Steel Produced at Elevated Temperatures, Arch. Metallurgy and Materials, 2009, 54 (1), 115-120
 2. Klimecka-Tatar, H.Bala, B.Ślusarek, K.Jagielska-Wiaderek, The Effect of Consolidation Method on Electrochemical Corrosion of Polymer Bonded Nd-Fe-B Type Magnetic Material., Arch. Metallurgy and Materials, 2009, 54 (1), 247-256 
 3. Pietrusiak, L.Adamczyk, H.Bala, Ocena przydatności kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) do wytwarzania powłok ochronnych na stali nierdzewnej, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (4-5), 188-192
 4. Kukuła, H.Bala, B.Marciniak, V.V.Pavlyuk, Elektrochemiczna charakterystyka eutektycznego stopu La3Ni w środowisku 0,1M KOH, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (4-5), 202-204
 5. Jagielska-Wiaderek, H.Bala, J.Rudnicki, Elektrochemiczne charakterystyki odporności na korozję wżerową azotowanej jarzeniowo stali austenitycznej, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (4-5), 123-127 
 6. Klimecka-Tatar, H.Bala, K.Jagielska-Wiaderek, Poprawa odporności i elektromagnesów typu Nd-Fe-B na korozję lokalną poprzez chemiczną modyfikację proszku magnetycznego, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (4-5), 162-164
 7. Adamczyk, A.Pietrusiak, Zastosowanie powłok kompozytowych na bazie kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) w ochronie stali X20Cr13 przed korozją. Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 465-467
 8. Giza, H.Bala, V.V.Pavlyuk, Porównanie charakterystyk elektrochemicznych stopów LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 495-497
 9. Jagielska-Wiaderek, H.Bala, J.Rudnicki, Budowa i właściwości korozyjne warstwy wierzchniej azotowanej stali 42CrMo4, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 504-507
 10. Klimecka-Tatar, G.Pawłowska, S.Szymura, Rola wstępnego trawienia powierzchni cząstek proszku MQP-B w kształtowaniu odporności korozyjnej magnesów wiązanych, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 514-517
 11. Kukuła, A.Falana, H.Bala, B.Marciniak, V.V.Pavlyuk, Electrochemical characterization of SmNi5 alloy in sulphate solutions at pH=2-13, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 522-524
 12. Adamczyk, P.Kulesza, Elektrochemiczne otrzymywanie powłok polimerowych z jonami metalu i heteropolikwasu, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 569
 13. Owczarek, Własności ochronne powłok silanowych na stali 2H13, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 572
 14. Polis-Olejniczak, M.A.Malik, Podatność stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową, Ochrona przed Korozją, 2009, 52 (11), 572
 15. Pośpiech, J.Gęga, Wykorzystanie technologii hydrometalurgicznych w procesie odzysku i separacji srebra, Hutnik-Wiad.Hut., 2009, 76 (7), 525-526 
 16. Pośpiech, Rola nowoczesnych technologii hydrometalurgicznych w procesie odzysku i separacji złota i platyny, Hutnik-Wiad.Hut., 2009, 76 (5) 343-348 

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

 1. Gęga, B.Pośpiech, selective transport of Zn(II) ions through liquid membranes containing organophosphorous acids, Proc. XXIVth International Symposium on Physicochemical Methods of Separation “Ars Separatoria 2009”, Kudowa Zdrój 14-18.VI.2009, 102-104
 2. Falana, V.V.Pavlyuk, B.Marciniak, H.Bala, Crystal Structure of Tm6Co12Sn10 and Tm0.346Co4.638Sn2 Intermetallic Compounds. Proc. Xth International Scientific Conference „Dental Engineering – Biomaterials”, Ustroń 5-6.VI.2009, 116-117
 3. Pietrusiak, H.Bala, Natural and Synthetic, Organic Polymers in Medical Applications, Proc. Xth International Scientific Conference „Dental Engineering – Biomaterials”, Ustroń 5-6.VI.2009, 94-95
 4. Gwoździk, Z.Nitkiewicz, A.Tokarz, H.Bala, Ocena odporności na korozję stali X39Cr13 po różnych zabiegach cieplnych i cieplno-powierzchniowych, Mater. IV Krajowej Konferencji NMNT'2009 „Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym”, Szczecin 2009, 133
 5. Gęga, H.Bala, Scope of Research in Department of Chemistry at Czestochowa University of Technology, Proc. First Polish - Belarusian Seminar on Science and Education in Physics and Chemistry, Częstochowa 2009, 14
 6. Jagielska-Wiaderek, P.Wieczorek, Topografia i odporność korozyjna warstwy azotowanej na stali 42CrMo4 wytworzonej w warunkach wyładowania jarzeniowego, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 376-379
 7. Adamczyk, P.Kulesza, Elektrochemiczna inkorporacja miedzi w powłokę składającą się z poli(3,4-etylenodioksytiofenu (PEDOT) i kwasu benzopirolowego (PYBA), Mater. XI Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe”, Szklarska Poręba 2009, 59
 8. Owczarek, L.Adamczyk, Elektrochemiczne określanie modelu wnikania wodoru do palladu i stopów żelaza, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 404-409
 9. Pietrusiak, L.Adamczyk, Wpływ pH roztworu modyfikującego na właściwości ochronne powłok kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) wytwarzanych na stali nierdzewnej, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 415-419
 10. Adamczyk, E.Owczarek, Wpływ stężenia PEDOT w roztworze modyfikującym na efektywność hamowania korozji stali nierdzewnej przez powłokę kompozytową, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 410-414
 11. Polis-Olejniczak, A.Żydek, M.Malik, Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości ceru i manganu w stopach magnezu, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 442-447
 12. Kukuła, Elektrochemiczna charakterystyka stopu La3Ni w środowiskach alkalicznych, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 368-371
 13. Kukuła, B.Marciniak, V.V.Pavlyuk, Wpływ EDTA na charakterystyki polaryzacyjne stopów La3Ni i LaNi5 w środowisku alkalicznym, Mater. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, Częstochowa 2009, 364-367
 14. I.Kukuła, M.G.Nabiałek, H.Bala, Corrosion behaviour of amorphous and crystalline Fe59Co10Zr2Y4Nb5Ni5B15 alloy in acidified sulphate and phosphate environments, E-MRS 2009 Fall Meeting, European Materials Research Society, Warsaw Univ. Technol., Warsaw, Poland 14-18.IX. 2009 Abstracts, H-34, 179