Copyright 2018 - Katedra Chemii - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Politechnika Częstochowska

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskim Sympozjum Korozyjnym (APCS) z cyklu  
*Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej*,  
które odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym

Poraj w Jastrzębiu, gmina Poraj.

 

http://www.symp-kor-apcs.wip.pcz.pl/